Baby and Mom

Tips en Hints voor u en uw baby!

Wat moet je doen als iemand is overleden?

Rondom het overlijden Utrecht van een dierbare komt van alles kijken. Veel tijd om te rouwen heb je niet, want er moet van alles worden geregeld. Het begint al direct met het regelen van de uitvaart. Wat moet je regelen voor, tijdens en na de uitvaart? De Zwaan Uitvaarten geeft uitleg.

Akte van overlijden

Als iemand is overleden moet allereerst de huisarts worden gebeld. De huisarts komt vervolgens langs om de akte van overlijden af te geven. Dit moet altijd door een arts worden gedaan. Een arts kan immers alleen vaststellen of iemand echt is overleden. Deze aangifte wordt bij de burgerlijke stand van de gemeente vervolgens afgegeven. Als een persoon in een ziekenhuis overlijdt, regelt de behandelende arts de akte van overlijden. De akte van overlijden is erg belangrijk. Met een akte van overlijden krijg je namelijk toestemming om iemand te cremeren of te begraven en kun je het overlijden melden aan verschillende instanties, zoals de huurbaas, de bank of de verzekeraar. De akte kost, afhankelijk van de gemeente, meestal tussen de tien en de vijftien euro.

Uitvaartverzorger

Nadat de akte van overlijden is geregeld en ingevuld, is het tijd om de uitvaartverzorger te benaderen. De uitvaartverzorger zal veel zaken voor je uit handen nemen, maar je moet zelf natuurlijk ook het een en ander regelen. Ga in eerste instantie na of de overledene al zaken heeft geregeld. Zijn er al wensen opgeschreven of besproken? Was er een uitvaartverzekering of was er al een uitvaartverzorger aangewezen? Is er een testament opgesteld? En naar wie gaan de rouwkaarten worden verstuurd? Het zijn allemaal verschillende zaken die je moet weten en moet regelen. Een uitvaartverzorger doet veel, maar lang niet alles. Bedenk daarnaast ook alvast waar en hoe je het lichaam wilt opbaren. Hier kan de uitvaartverzorger direct mee aan de slag.

Uitvaart

Een uitvaartverzorger zal de uitvaart grotendeels regelen, maar jij kunt zelf natuurlijk ook veel invulling aan de uitvaart geven. Wil je bijvoorbeeld dat er muziek wordt gedraaid? Zo ja, welke muziek wil je op hebben staan? Wil je foto’s laten zien en hoe wil je dat er wordt gecondoleerd? Het zijn allemaal zaken die je moet weten voordat de uitvaart georganiseerd kan worden.