Baby and Mom

Tips en Hints voor u en uw baby!

Hoe heeft de Covid-19 pandemie de uitvaartindustrie veranderd?

De Covid-19 pandemie heeft veel aspecten van ons dagelijks leven beïnvloed en de uitvaartindustrie is daar geen uitzondering op. De pandemie heeft de manier waarop we afscheid nemen van onze dierbaren veranderd en de uitvaartindustrie heeft zich aangepast aan de nieuwe realiteit. De uitvaartleidster van uitvaartverzorging Leeuwarden heeft dit ook gemerkt.

Webcast diensten

Een van de grootste veranderingen die de pandemie heeft gebracht is de beperking van de grootte van de begrafenis- en crematieplechtigheden. Veel landen hebben beperkingen opgelegd aan het aantal mensen dat aanwezig kan zijn bij een plechtigheid, waardoor veel families genoodzaakt waren om afscheid te nemen van hun dierbaren in een kleiner gezelschap. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar webcast diensten, zodat families en vrienden die niet aanwezig konden zijn toch de plechtigheid konden volgen.

Besloten kring

Daarnaast heeft de pandemie geleid tot een verandering in de manier waarop families afscheid nemen van hun dierbaren. Veel families hebben gekozen voor een privé-uitvaart in plaats van een openbare plechtigheid. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar besloten rouwkamers en kleinere rouwcentra.

Alternatieve uitvaarten

Het is ook opgemerkt dat de pandemie heeft geleid tot een grotere vraag naar alternatieven voor traditionele begrafenissen en crematies. Veel mensen hebben gekozen voor natuurbegraafplaatsen, waar de natuur een belangrijke rol speelt in het afscheid nemen van een dierbare. Ook zijn er steeds meer mensen die ervoor kiezen om de as van hun dierbare bij te houden in een speciale urn of juweel, in plaats van het begraven of cremeren.