Baby and Mom

Tips en Hints voor u en uw baby!

Krijg weer grip op je leven via de life coach in Zeeland

Mocht je het idee hebben dat je als een soort kip zonder kop achter het leven aan rent alsof het leven je altijd een paar stappen voor is, dan is het tijd om pas op de plaats te maken. Jij moet je leven leiden en het moet dus niet zo zijn dat het leven jouw leidt. En het moet zeker niet zo zijn dat je een leven aan het lijden bent, want dan gaat er ergens iets mis. Toch zie je dat veel mensen geleefd worden in plaats van dat ze vanuit hun eigen levenspad richting geven aan het leven dat ze willen leiden. Dat is ook niet zo gek, want we worden grootgebracht in een wereld waarin we vooral heel veel moeten. Daardoor kunnen we eigenlijk heel weinig keuzes maken. Vooral in het begin wordt het leven dan ook voor ons geleid. Je bepaalt niet zelf dat je naar de peuter-, kleuter-, en basisschool gaat. Ook de middelbare school is iets dat vast ligt. Je doet het niveau dat bij je past op basis van je resultaten op de basisschool en je gaat naar de school die in de buurt is. Daarna krijg je iets meer ruimte voor keuzes, maar veel is het niet. Je vervolgopleiding kies je immers mede op basis van je niveau op de middelbare school. Alles boven of onder dat niveau sluit je dus in wezen uit. Dan ga je kijken wat bij je profiel past en wat je graag wil. Er blijven weinig opties over. Dat je een opleiding gaat kiezen is ook alweer een soort must. Het is immers dat of werken. Dus voordat je goed en wel volwassen bent is het hele leven al voor je geleefd. Daarna kom je ook gewoon weer in een stramien terecht. Als je per toeval uiteindelijk helemaal op de juiste plek terecht komt, dan is dat mooi. Maar het kan best zijn dat je na dit hele proces beseft dat je helemaal op de verkeerde plek bent. Op dat moment is een life coach in Zeeland een goede keuze. Als je immers na 30 jaar in een dertigerdilemma terecht komt, dan kun je daar niet zomaar even uitstappen. Je hebt dan een extern perspectief nodig en de expertise van iemand die weet wat er speelt bij mensen zoals jij. Daarom is een life coach in Zeeland zo goed, want deze kan je precies dat verse perspectief bieden. Mede ook omdat de life coach in Zeeland je niet vertelt wat je moet doen, maar je dit zelf laat ontdekken. Hij is als een soort Socrates die als vroedvrouw bij zijn gesprekpartners ideeën ter wereld hielp komen. Zo ook kan de life coach in Zeeland jouw helpen om je ware doelen tevoorschijn te halen. 

Doe een beroep op de life coach in Zeeland van zelfbewustzijn.nl

Als je op zoek bent naar een goed life coach in zeeland, dan kun je een beroep doen op zelfbewustzijn.nl. De reden hiervoor is onder andere het feit dat de life coach een Zeeuw is die er dus ook is voor zijn mede Zeeuwen. 

Surf naar zelfbewustzijn.nl voor meer informatie

Mocht je meer willen weten over deze life coach in Zeeland, dan kun je terecht op de website van zelfbewustzijn.nl. Zo kun je een beroep doen op deze coach voor: 

  • Relatieproblemen
  • Zelfrealisatie
  • Rouw en ziekte