Baby and Mom

Tips en Hints voor u en uw baby!

Gesterkt weer door na het bezoek aan www.astroclub.nl

Gesterkt weer door na het bezoek aan www.astroclub.nl

Al tijden zat ik niet lekker in mijn vel, iets wat mijn vrienden ook wel aan me zagen. Toch is het soms wellicht moeilijk juíst voor naaste vrienden, om te benoemen wat er wellicht speelt en om die opening te maken. Achteraf denk ik dat ze dat laatste ongetwijfeld hebben geprobeerd en zat ik alleen zo ver en zo diep in mijn gedachten dat ik het niet opmerkte, ik had immers de signalen dat het niet goed met me ging niet door – alleen het sanne_test2onbestemde gevoel dat er iets aan me knaagde maar ik niet wist wat dat was. Op een avond zat ik met een vriend uitgebreid aan de wijn en kwam het hoge woord eruit, iets waar ik zelf ook nog wel verbaasd over stond, dat ik het ineens zo goed in woorden wist uit te drukken. Ik heb het advies van mijn vriend opgevolgd, namelijk om de vraag wat helderder voor mezelf te formuleren. Zodra je weet wát je precies dwars zit kun je immers ook pas op zoek gaan naar de antwoorden. En mijn antwoord vond ik uiteindelijk op de website www.astroclub.nl, een site die ik je met klem aanraad ook eens te bezoeken, zeker als je hetzelfde moet doormaken wat mijzelf ook overkwam, tijden geleden. Ieder heeft z’n eigen manier om om te gaan met dingen en jij zal ook andere antwoorden vinden in de paragnost met wie je in contact komt, maar als je je eigen manier ervoor vindt en daarna gesterkt weer door kunt, dan is het allemaal goed.